Båtplats

 

Båtplats

 

Föreningen och hamnen drivs av ideellt arbete och vi hoppas att alla respekterar reglerna, visar förståelse och gör sitt bästa för att vår förening skall vara så bra som möjligt.

 

Föreningens regler har sitt ursprung i stadgarna och i de föreskrifter som finns i arrendeavtalet som föreningen har tecknat med Danderyds kommun.

Reglerna är viktiga för båtar och besättningars säkerhet. Ordnings- och trivselfrågor är även viktiga för att de som bor i området skall uppfatta Västra Sveavikens Hamnförening på ett positivt sätt. Miljöfrågor är centrala så de tillägnas ett särskilt kapitel under Miljö.

 

Båtar får ligga förtöjda vid bryggan under perioden 1 april till och med den 30 november. Det är inte tillåtet att ligga vid bryggan eller svajbojar utanför dessa tider.

 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning eller utlåning av båtplats får inte ske om inte Hamnkapten godkänt detta. Om andrahandsuthyrning sker utan föreningens medgivande förlorar medlemmen sin rätt till plats med omedelbar verkan.

 

Städning och Bryggmöte

Området och båtar skall vara i vårdat skick och avstädade från skräp. Varje vår anordnas ett bryggmöte då vi tillsammans snyggar till, reparerar och städar bryggan inför båtsäsongen. Samling brukar ske kl 18.00 och efter någon timme brukar vi vara klara och då bjuder föreningen på korv och dricka.

 

Försäkring

Samtliga båtar måste vara försäkrade med en försäkring som även täcker tredjpartsskada. Medlem skall tillse att Kassören har en kopia av giltigt försäkringsbevis.  

 

Bilar och parkering

Det finns några parkeringsplatser i direkt anslutning till bryggan avskärmade med betongbalkar. Observera att man enligt kommunens regler får stå max 24 timmar på dessa platser. Parkering kan även ske på närliggande gator enligt gällande parkeringsbestämmelser och 24 timmars regeln.

 

 

Transportkärra

Bryggan är ganska lång och för att kunna transportera ut allt till båten som behövs till sjöss, har föreningen en vagn och en skottkärra. De finns vid bryggfästet och är låsta med ett kombinationslås. Kombinationen till låset kan erhållas av Hamnkapten. Återställ alltid vagn och skottkärra på sina platser och lås dem igen efter att du använt dem.

 

 

Föreningsjolle

För att kunna fästa förtöjningstampar vid bomändor, eller för annat kortare ärende runt bryggorna, har föreningen införskaffat en jolle som ligger i strandkanten. Jollen är märkt med VSH på akterspegeln. Jollen är låst med ett kombinationshänglås och kombinationen kan erhållas av Hamnkapten. Återställ och lås alltid jollen efter användandet.

 

 


Hamnen med båtplatsnummer och djup vid svajbojarna. Klicka på bilden för större version.