Avtal - avgifter

Båtplatsavtal och medlemskap

 

För att få hyra en båtplats i VSH måste man först stå i kö. Se separat sida där instruktioner finns för kön samt regler för hur

tilldelning sker.

När VSH meddelar att du tilldelats en plats och 

du väljer att acceptera den, skall nedanstående 

båtplatsavtal tecknas.

Genom båtplatsavtalet blir du medlem i 

föreningen och får lägga till båten vid platsen.

 

VSH önskar dig välkommen och är övertygade 

om att du kommer att ha stor glädje av 

båtplatsen och föreningen.


Avgifter

 

Avgifterna i föreningen är låga genom att föreningen är ideell och det mesta av arbetet utförs av medlemmarna.

 

För närvarande är avgifterna enligt följande:

 

  • Köavgift:                 200 kronor
  • Bryggavgift utsida:   500 + 390 kr/m
  • Bryggavgift insida:  1000 + 390 kr/m
  • Svajbojavgift:         1500 kronor
  • Vaktavgift:             2000 kronor

 

Samtliga angivna avgifter är årsavgifter och vaktavgift betalas av medlem som inte anmäler sig till och går vaktpass (se rutin under fliken Bevakning).

 

Vid försenad betalning debiteras en avgift om 500 kronor.

 

Vid försenad betalning av köavgift förloras köplatsen.