Köplats

Västra Sveavikens Hamnförening

                                  Djursholm

Kö till båtplats

 

Västra Sveavikens Hamnförening erbjuder

sommarplatser för personer med båtar som

är boende i Danderyds kommun. Föreningen har

båtplatser vid bryggan med Y-bommar samt ett

antal platser med bojförtöjning. Det finns platser

för båtar med bredd mellan 1,5 m och 3,5 m,

med en vikt upp till 6 ton. Båtar förtöjda på

insidan av de tre inre pononterna får väga

maximalt 8 ton. För bojplatserna avgör

hamnkapten vilken viktbegränsning och

båtdimensioner som gäller.

 

Kö för båtplats vid VSH kostar 200 kr/år

Föreningen har inga lediga platser för tillfället. Trycket på bryggplatser i Danderyd är stort och VSH omsätter bara ett fåtal platser om året. Fyll i formuläret till höger på sidan för att stå i kö till båtplats. Notera att efter att formuläret är ifyllt måste även betalning ske av den årliga köavgiften om 200 kronor på bankgiro 768-7205Märk betalningen med samma namn som i anmälan till höger. Först då avgiften inkommit noteras den sökande i kön.

 

Därefter skickar föreningen betalningsanmodan i början av varje år per e-post med anmodan att betala den årliga köavgiften. Det är den sökandes ansvar att se till att föreningen har aktuell e-post adress och att avgiften betalas. Om inte inbetalning av avgift erhålls eller aktuell e-post adress saknas förloras köplatsen. Då plats blir ledig tar föreningen kontakt per mail, ett båtplatsavtal tecknas och den köande upptas som medlem i VSH.

 

Fördelningsprinciper för platser

Fördelning av båtplatser till de som står i kö sker enligt följande steg:

   a. Kö-avgiften har erlagts utan avbrott

   b. Kommuninnevånare går före icke kommuninnevånare

   c. Föreningen har fullständiga och kompletta kontaktuppgifter

   d. Hamnkapten anser att ledig båtplats är lämplig för båten

   e. Köande med tidigare ködatum går före sökande med senare ködatum

   f. Om erbjuden plats inte accepteras går den vidare till nästa köande i ordning och den köandes 

      placering i kön kvarstår.

 

Köande som fått båtplats skall fylla i Båtplatsavtal och antas därigenom som medlem i föreningen.

För eventuella önskemål om senare omplaceringar vid brygga eller boj skall Hamnkapten kontaktas.


Om köande erhållit en bojplats och önskar stå kvar i kö för att få en plats vid Y-bom skall köavgiften fortsätta att betalas. Då bryggplats vid Y-bom senare erhålls skall bojplatsen återlämnas. Medlem kan bara ha en båtplats i föreningen.  

 

Jolleplats

För medlemmar som har en båtplats vi boj eller brygga, erbjudes möjligheten att lägga jollen vid anvisad plats i strandkanten. Jollen skall vara märkt med VSH dekal som erhålles av Hamnkapten samt med plats / bojnummer och telefonnummer. Alla jollar måste avlägsnas från strandkanten under vintern då bryggan  är stängd, dvs. den 30 november till 1 april.

 

Vinterförvaring

De flesta av föreningens medlemmar vinterförvarar sina båtar på olika uppläggningsplatser inom kommunen, se Danderyds kommuns hemsida för aktuell information om föreningar och klubbar som erbjuder vinteruppläggning.

Ansökan båtplatskö

 
 
 
 
 
 
Brygga med Y-bom
Svajboj (jolle krävs, men kortare kötid)
Både brygga och svajboj
 
Motorbåt
Segelbåt
 
 
 
 
 
 
 

   

      Västra Sveavikens Hamnförening, Djursholm

      Bryggans adress: Strandvägen / Skärviksvägen, Djursholm

      Koordinater: N 59° 23.297', E 18° 5.045'    Plus code: 93QM+8J


Hamnkapten: Rolf Grönmark, kapten@sveaviken.se     tel 070 755 62 50

Vice Hamnkapten: Olof Waern                                     tel 076 823 33 00

Ordförande:  Harald Nihlén, ordf@sveaviken.se             tel 070 375 72 22

Copyright © All Rights Reserved www.sveaviken.se