Verksamhetsåret


VSH Verksamhetsår

 

Här finns viktiga datum och ungefärliga tider för föreningens aktiviteter.Datum

Aktivitet

10-25 januari

Styrelsemöte 1

15 januari - 14 februari

Kallelse till årsmöte med finansiell information etc (14 dagar före mötet).

15 januari - 14 februari

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning till revisorerna (14 dagar före årsmötet)

15-28 februari

Årsmöte (före februari månads utgång)

15-28 februari

Konstituerande Styrelsemöte 2

28 februrari - 7 mars

Fakturering av båtplatser

31 mars - 7 april

Sista dag för betalning av båtplatser

1 april

Första dag för båtar att anlända bryggan

10-22 maj

Bryggmöte och Styrelsemöte 3
Sommar och båtliv9-26 november

Styrelsemöte 4 samt ev fakturering av ej genomförda vaktpass

30 november

Sista dag för båtar att lämna bryggan