Miljö

Västra Sveavikens Hamnförening

                                  Djursholm


Miljö


Båt- och skärgårdsliv avnjuts bäst i en ren och naturlig miljö, därför är miljöfrågor ett angeläget ämne för Västra Sveavikens Hamnförening. Vi har ambitionen att vara en miljövänlig hamnförening och därför är det viktigt att vi hjälps åt för att skydda vår miljö.


Bottentvätt

Båtägare i VSH kan nu måla sina båtbottnar med miljövänliga färger och bottentvätta båten i Stocksunds hamn. I samarbete med Boatwasher erbjuds medlemmar i VSH 20% rabatt. För att erhålla rabattkod maila till Hamnkapten. Öppettider, priser mm se Boatwasher.


För att hitta fler båtbottentvättar klicka här!


Toans lagar och regler

År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav och sjöar. Man måste nu använda de sugtömningsstationer som finns bl.a. i Stocksunds hamn. Genom förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar bidrar Sverige till

att uppnå sitt åtagande om minskade utsläpp

av kväve och fosfor. Mer info finns hos

Transportstyrelsen och hur du gör för att

bygga om din båttoalett läser du här.


För att hitta fler toatömningsstationer

klicka här!Miljöfarligt avfall

Batterier och oljor lämnas lämpligen på OKQ8 stationen Enebybergsvägen 4, Danderyd eller Kungshamravägen 1, Bergshamra eller på Hagby återvinningscentral i Täby.


Havstulpaner

Ett effektivt sätt att undvika att få havstulpaner är att tvätta båtbotten då havstulpanens yngel sätter sig. De är lätta att få bort innan det

hårda kalkskalet bildas. Det går även att segla

in sin båt i mälaren eller annat sötvatten, då

släpper ynglen.

Läs mer om havstulpaner här och för att få

reda på när de kommer varje år skicka ett

sms till 71120 med texten

havstulpan start”. Skärgårdsstiftelsen

skickar då ut ett gratis sms varje år då

ynglen sätter sig baserat på de provtagningar

de gör längs kusterna.Det var inte bättre förr

Så här rekommenderades vi hantera sopor på

sjön 1964. Vi kan förfasas idag och för-

hoppningsvis blir vi allt bättre på att vårda

vår unika skärgårdsmiljö.Avfall


Föreningen har inga möjligheter att hantera avfall och sopor. Därför skall allt avfall och sopor tas med hem. Papperskorgen vid gångstigen ut till udden är i första hand till för hundbajs, så den skall vi inte slänga båtsopor i.

Ingen olja, bensin eller andra föroreningar får släppas ut i hamnen. Ser du eller misstänker du ett utsläpp så kontakta Hamnkapten.

Toaletttankar får inte tömmas i hamnen, tänk på de som badar i Sveaviken.

   

      Västra Sveavikens Hamnförening, Djursholm

      Bryggans adress: Strandvägen / Skärviksvägen, Djursholm

      Koordinater: N 59° 23.297', E 18° 5.045'    Plus code: 93QM+8J


Hamnkapten: Rolf Grönmark, kapten@sveaviken.se     tel 070 755 62 50

Vice Hamnkapten: Olof Waern                                     tel 076 823 33 00

Ordförande:  Harald Nihlén, ordf@sveaviken.se             tel 070 375 72 22

Copyright © All Rights Reserved www.sveaviken.se