Miljö


Miljö


Båt- och skärgårdsliv avnjuts bäst i en ren och naturlig miljö, därför är miljöfrågor ett angeläget ämne för Västra Sveavikens Hamnförening. Vi har ambitionen att vara en miljövänlig hamnförening och därför är det viktigt att vi hjälps åt för att skydda vår miljö.


Bottentvätt

Båtägare i VSH kan nu måla sina båtbottnar med miljövänliga färger och bottentvätta båten i Stocksunds hamn. I samarbete med Boatwasher erbjuds medlemmar i VSH 20% rabatt. För att erhålla rabattkod maila till Hamnkapten.


För att hitta fler båtbottentvättar klicka här!


Toans lagar och regler

År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav och sjöar. Man måste nu använda de sugtömningsstationer som finns bl.a. i Stocksunds hamn. Genom förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar bidrar Sverige

till att uppnå sitt åtagande om minskade

utsläpp av kväve och fosfor. Mer info finns

hos Transportstyrelsen


För att hitta fler toatömningsstationer

klicka här!


Miljöfarligt avfall

Batterier och oljor lämnas lämpligen på OKQ8

stationen Enebybergsvägen 4, Danderyd eller 

Kungshamravägen 1, Bergshamra eller på 

Hagby återvinningscentral i Täby.


Havstulpaner

Ett effektivt sätt att undvika att få havs-

tulpaner är att tvätta båtbotten då havs-

tulpanens yngel sätter sig. De är lätta att få

bort innan det hårda kalkskalet bildas.

Det går även att segla in sin båt i mälaren

eller annat sötvatten, då släpper ynglen.

Läs mer om havstulpaner här och för att få

reda på när de kommer varje år skicka ett

sms till 71120 med texten ”havstulpan

start”. Skärgårdsstiftelsen skickar då ut ett

gratis sms varje år då ynglen sätter sig

baserat på de provtagningar de gör längs

kusterna.Det var inte bättre förr

Så här rekommenderades vi hantera sopor på

sjön 1964. Vi kan förfasas idag och för-

hoppningsvis blir vi allt bättre på att vårda

vår unika skärgårdsmiljö.Avfall


Föreningen har inga möjligheter att hantera avfall och sopor. Därför skall allt avfall och sopor tas med hem. Papperskorgen vid gångstigen ut till udden är i första hand till för hundbajs, så den skall vi inte slänga båtsopor i.

Ingen olja, bensin eller andra föroreningar får släppas ut i hamnen. Ser du eller misstänker du ett utsläpp så kontakta Hamnkapten.

Toaletttankar får inte tömmas i hamnen, tänk på de som badar i Sveaviken.